Bulk Gold Mini Spiral Clips (250)

Bulk Gold Mini Spiral Clips (250)

Bulk Gold Mini Spiral Clips (250) 1/2 inch diameter